سوالات ریاضی مهندسی

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 0:35 |

سری اول

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 و ساعت 23:12 |

 5.  Jafar Esmaily, S. Mansour Vaezpour, and B. E. Rhoades. "Coincidence and common fixed point theorems for a sequence of mappings in ordered metric spaces." Appl. Math.  Comput. 219.10 (2013): 5684-5692.

4.  Jafar Esmaily, S. Mansour Vaezpour, and B. E. Rhoades. "Coincidence point theorem for generalized weakly contractions in ordered metric spaces." Appl. Math. Comput. 219.4 (2012): 1536–1548.

3. Jafar Esmaily and S. Mansour Vaezpour. "Coincidence and Common Fixed Point Results for Generalized Weakly C contractions in Ordered Uniform Spaces." J. Basic. Appl. Sci. Res 2.4 (2012): 4139-4148.

2. J. Sedighi Hafshejani, S. Karimi Vanani, and J. Esmaily. "On the Solution of Mordell's Equation." Aust. J. Basic Appl. Sci. 5.11 (2011) :469-473.

1. J. Sedighi Hafshejani, S. Karimi Vanani, and J. Esmaily. "Operational Tau approximation for neutral delay differential systems." Journal of Applied Sciences 11.14 (2011): 2585-2591. 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه نهم فروردین 1392 و ساعت 17:44 |
 

نمونه سوالات میان ترم و پایان ترم معادلات دیفرانسیل

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در پنجشنبه یکم فروردین 1392 و ساعت 14:44 |

 

سری اول حل تمرین ها 

 

سری دوم حل تمرین ها

 

سری سوم حل تمرین ها

 

سری چهارم حل تمرین ها

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه بیست و ششم آبان 1391 و ساعت 22:57 |
 

 

سری اول

 

سری دوم

 

سری سوم

 

سری چهارم

 

اعداد مختلط

 

سری پنجم

 

سری ششم

 

سری هفتم

 

سری هشتم

 

سری نهم

 

سری دهم

 

سری یازدهم

 

سری دوازدهم

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه بیست و یکم مهر 1391 و ساعت 14:28 |

کتاب جبر خطی چن (لاتین)

 

کتاب جبر خطی مایکل اونان (فارسی)

 

کتاب ریاضی مهندسی شیدفر (فارسی)

 

کتاب ریاضی مهندسی کرویت سیک (فارسی)

 

کتاب معادلات دیفرانسیل بویس - دیپریما (فارسی)

 

کتاب معادلات دیفرانسیل بویس - دیپریما (لاتین)

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه سی و یکم شهریور 1391 و ساعت 19:31 |
  

راهنمای میپل

 

حل معادلات دیفرانسیل با میپل  

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 22:20 |

 

دانلود نمونه سوال پایان ترم ریاضی 2 (با حل)

 

دانلود نمونه سوال میان ترم ریاضی 2 (با حل)

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در شنبه بیست و ششم فروردین 1391 و ساعت 22:45 |
 

سری اول تمرین های معادلات دیفرانسیل

 

سری دوم تمرین های معادلات دیفرانسیل

 

سری سوم تمرین های معادلات دیفرانسیل

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 و ساعت 16:32 |