ردیف

شماره دانشجویی

نمره

از 30

1

940242502

19 

2

940069303

 14

3

930356803

 4

4

940109665

 25

5

940033038

 0

6

930320329

 8

7

940114103

 11

8

940151862

 20

9

940072363

 19

10

940313543

 28

11

940142875

 18

12

940142630

 

13

940207919

 

14

940187154

 23

15

9366431011

 6

16

930486598

 13

17

930506980

 18

18

930313239

 7

19

930363101

 2

20

940448006

 8

21

940451290

 

22

9366431024

 5

23

930440423

 

 

 

ردیف

شماره دانشجویی

 نمره

از 30

1

9366431023

 5

2

940034303

 6

3

940042034

 25

4

940028343

 8

5

940445712

 14

6

940184520

 0

7

930597773

 

8

930316392

 

9

940078394

 0

10

940261224

 0

11

940023102

 

12

940010245

 24

13

940447092

 6

14

920162112

 5

15

940291895

 12

16

940006877

 

17

940124072

 3

18

920521360

 15

19

930459879

 17

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

از 30

1

9266431036

16 

2

940446686

 21

3

940449150

 5

4

920156475

 17

5

940445705

 0

6

940448300

 1

7

940147883

 25

8

940147558

 8

9

940294905

 2

10

940114674

 11

11

940247317

 15

12

900814103

 

13

940068911

 0

14

940225613

 10

15

940214559

 14

16

940100112

 9

17

940111250

 0

18

930450091

 

19

940081404

 17

20

930414143

 0

21

940187726

 11

22

940202610

 16

23

920606106

 11

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ و ساعت 18:24 |

سوالات ریاضی مهندسی

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ و ساعت 0:35 |

سری اول

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 23:12 |

6.  Lo’lo, Parvaneh, Seyyed Mansour Vaezpour, and Jafar Esmaily. "Common best proximity points theorem for four mappings in metric-type spaces." Fixed Point Theory and Applications 2015.1 (2015): 1-7.

 5.  Jafar Esmaily, S. Mansour Vaezpour, and B. E. Rhoades. "Coincidence and common fixed point theorems for a sequence of mappings in ordered metric spaces." Appl. Math.  Comput. 219.10 (2013): 5684-5692.

4.  Jafar Esmaily, S. Mansour Vaezpour, and B. E. Rhoades. "Coincidence point theorem for generalized weakly contractions in ordered metric spaces." Appl. Math. Comput. 219.4 (2012): 1536–1548.

3. Jafar Esmaily and S. Mansour Vaezpour. "Coincidence and Common Fixed Point Results for Generalized Weakly C contractions in Ordered Uniform Spaces." J. Basic. Appl. Sci. Res 2.4 (2012): 4139-4148.

2. J. Sedighi Hafshejani, S. Karimi Vanani, and J. Esmaily. "On the Solution of Mordell's Equation." Aust. J. Basic Appl. Sci. 5.11 (2011) :469-473.

1. J. Sedighi Hafshejani, S. Karimi Vanani, and J. Esmaily. "Operational Tau approximation for neutral delay differential systems." Journal of Applied Sciences 11.14 (2011): 2585-2591. 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 17:44 |
 

نمونه سوالات میان ترم و پایان ترم معادلات دیفرانسیل

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 14:44 |

 

سری اول حل تمرین ها 

 

سری دوم حل تمرین ها

 

سری سوم حل تمرین ها

 

سری چهارم حل تمرین ها

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 22:57 |

کتاب جبر خطی چن (لاتین)

 

کتاب جبر خطی مایکل اونان (فارسی)

 

کتاب ریاضی مهندسی شیدفر (فارسی)

 

کتاب ریاضی مهندسی کرویت سیک (فارسی)

 

کتاب معادلات دیفرانسیل بویس - دیپریما (فارسی)

 

کتاب معادلات دیفرانسیل بویس - دیپریما (لاتین)

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 19:31 |
  

راهنمای میپل

 

حل معادلات دیفرانسیل با میپل  

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 22:20 |

 

دانلود نمونه سوال پایان ترم ریاضی 2 (با حل)

 

دانلود نمونه سوال میان ترم ریاضی 2 (با حل)

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 22:45 |
 

سری اول تمرین های معادلات دیفرانسیل

 

سری دوم تمرین های معادلات دیفرانسیل

 

سری سوم تمرین های معادلات دیفرانسیل

 

+ نوشته شده توسط جعفر اسماعیلی در یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 16:32 |